Over ons

Hallo wij zijn Mariël van den Boomen- Heijligers  en Ilse Lommen. Na onze opleiding Sociaal Pedagogisch Werker (SPW4) en Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), zijn we aan de slag gegaan in de gehandicaptenzorg. De een als persoonlijk- en activiteiten –begeleider, de ander als individuele thuisbegeleidster.

We hebben elkaar leren kennen op de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ilse als begeleidster en Mariel als stagiaire. We hadden samen een klik. Deze klik werd verder uitgebreid toen we bij elkaar in het dorp kwamen  wonen. We spraken vaak over onze ervaringen en bejegening in de zorg. We merkten dat we op één lijn zaten en dat onze visies met elkaar overeen kwamen. We hebben vaak onze fantasie de vrijehand gegeven en zo droomden we over een eigen dagbesteding.

Nu, samen zo’n 15  jaar ervaring later, is het voor ons tijd geworden om samen het avontuur aan te gaan. In het afgelopen decennium hebben we heel veel goede dingen geleerd en gezien, maar ook geconstateerd, dat de behoeftes van onze cliënten, niet altijd meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschappij en dus ook de zorg.

Grote groepen binnen de dagbesteding is de trend, maar dit vraagt ontzettend veel zelfstandigheid. En op lange termijn blijkt dat dit voor veel mensen uit de doelgroep te zwaar is, vooral op het sociaal emotionele vlak is de druk dan veel te hoog en dit kan leiden tot overvraging van de cliënt.

Wij kiezen met onze dagbesteding bewust voor kleinschaligheid. Belangrijk hierbij is een goede, veilige sfeer te creëren, waardoor ieder een zinvolle dagbesteding heeft en met een goed gevoel weer huiswaarts kan, begeleiding en cliënten!